Rozmaitosci

piątek, 13 lutego 2015

                   Od 1 stycznia 2015 blog jest calkowicie nieczynny

 

09:26, credit-suisse , Rozmaitosci
Link

Zestawienie

rekomendacji dla spółek

 na GPW, przeważają

zalecenia pozytywne –

 tabela PAP

Poniżej przedstawiamy zestawienie

 rekomendacji biur maklerskich dla

 spółek na GPW. Z obliczeń PAP

 wynika, że 47,8 proc. stanowią

 zalecenia pozytywne, 32,5 proc.

 – neutralne, a 19,7 proc. –

 negatywne. Najwięcej pozytywnych

 zaleceń mają spółki elektromaszynowe

, deweloperzy, firmy paliwowe i mediowe.

 Uwzględniając sektory mające powyżej 15 rekomendacji, największy odsetek pozytywnych zaleceń ("przeważaj", "kupuj", "akumuluj") przypada na sektor elektromaszynowy (62,5 proc.) i deweloperski (59,4 proc.). W większości pozytywnie rekomendowane są także spółki branży paliwowej i mediowej, gdzie w obu przypadkach pozytywne rekomendacje stanowią 59,1 proc. ich ogółu.

 Wśród spółek sektora elektromaszynowego najwięcej pozytywnych rekomendacji ma Famur (3). Na plus w sektorze deweloperskim wyróżniają się Robyg (5) i Echo Investment (4). W branży rafineryjnej z kolei PKN Orlen (5) i PGNiG (4) są znacznie wyżej oceniane niż Lotos, którego nie rekomendowało pozytywnie żadne biuro maklerskie w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Uwagę analityków z kolei zwróciła spółka Duon, której akcje zalecają kupić trzy biura maklerskie.

 Przygotowane przez PAP zestawienie pokazuje, że najwięcej rekomendacji maklerskich (76, czyli 18,8 proc.) wydawanych jest dla sektora bankowego, gdzie największy odsetek (39,4 proc.) stanowią rekomendacje neutralne ("równoważ", "neutralnie", "trzymaj"). W obrębie tego sektora najwięcej zaleceń otrzymały BZ WBK (14), Pekao (10) i PKO BP (10), z czego ten ostatni bank otrzymał najwięcej rekomendacji pozytywnych, BZ WBK neutralnych, a Pekao negatywnych ("niedoważaj", "sprzedaj", "redukuj").

 Na kolejnych miejscach pod względem łącznej liczby zaleceń są spółki handlu detalicznego (47) oraz sektor energetyczny (36). W tym pierwszym podział rekomendacji jest zrównoważony, w energetyce natomiast lekko przeważają rekomendacje neutralne.

 Największy potencjał do wzrostu cen akcji, porównując średnią cenę docelową do kursu zamknięcia z 9 lutego, wykazują SMT (220,3 proc.), Altus TFI (202,08 proc.) i Rank Progress (160,3 proc.). W przypadku SMT i Rank Progressu potencjał został obliczony w oparciu o jedną rekomendację, natomiast w przypadku Altusa TFI w oparciu o dwie.

 Poniżej przedstawiamy zestawienie rekomendacji zarówno dla spółek, jak i dla całych sektorów z podziałem na rekomendacje pozytywne, neutralne i negatywne. Tabela zawiera także średnią cenę docelową obliczoną na podstawie oczekiwań biur maklerskich oraz potencjał do wzrostu kursu (w odniesienie do zamknięcia notowań 9 lutego). Zestawienie obejmuje okres od października 2014 roku.

Sektor/spółka Pozytywne Neutralne Negatywne Średnia cena Potencjał
BANKOWY 23 (30,3 proc.) 30 (39,4 proc.) 23 (30,3 proc.) docelowa zmiany
ALIOR 2 3 3 82,8 zł -1,3%
Bank BPH 1 0 0 65,0 zł 44,2%
BZ WBK 0 9 5 365,1 zł 10,6%
GETIN NOBLE BANK 2 1 1 2,2 zł 18,4%
HANDLOWY 1 2 2 109,1 zł -2,4%
ING BANK ŚLĄSKI 4 1 2 125,6 zł -7,6%
mBank 3 4 3 489,3 zł 13,3%
Millennium 3 3 1 8,4 zł 18,6%
Pekao 1 4 5 177,5 zł -6,6%
PKO BP 6 3 1 40,3 zł 20,9%
HANDEL DETALICZNY 19 (40,4 proc.) 12 (25,5 proc.) 16 (34,1 proc.)    
Alma 0 0 1 16,6 zł 18,2%
Bytom 1 0 0 2,1 zł 24,3%
CCC 4 3 1 152,8 zł -3,3%
Emperia 3 1 0 66,1 zł 22,5%
Eurocash 2 5 5 36,4 zł -3,7%
Eurotel 1 0 0 16,5 zł 17,9%
Gino Rossi 2 0 0 4,3 zł 28,0%
LPP 1 3 9 7 820,0 zł 2,4%
Monnari 2 0 0 15,5 zł 15,1%
Tell 1 0 0 16,2 zł 54,9%
Vistula 1 0 0 2,2 zł 8,4%
Wojas 1 0 0 10,8 zł 20,7%
ENERGETYCZNY 11 (30,6 proc.) 15 (41,7 proc.) 10 (27,7 proc.)    
CEZ 0 1 5 82,4 zł -7,6%
Enea 4 1 0 18,4 zł 10,4%
Energa 2 5 0 24,6 zł 13,2%
PGE 2 4 2 21,5 zł 12,1%
Tauron 2 4 2 5,3 zł 7,0%
ZE PAK 1 0 1 32,9 zł 25,1%
DEWELOPERSKI 19 (59,4 proc.) 8 (25 proc.) 5 (15, proc.)    
CP Group 2 0 0 6,8 zł 72,3%
Dom Development 2 1 3 48,5 zł 1,2%
Echo Investment 4 2 0 7,5 zł 13,4%
GTC 2 1 2 5,9 zł 28,5%
LC Corp 1 0 0 2,1 zł 14,5%
Marvipol 2 0 0 10,3 zł 42,4%
Rank Progress 0 1 0 5,7 zł 160,3%
Robyg 5 0 0 2,7 zł 23,4%
Ronson 0 2 0 1,6 zł 18,1%
PHN 1 1 0 28,5 zł 17,7%
PALIWOWY 13 (59,1 proc.) 5 (22,7 proc.) 4 (18,2 proc.)    
Lotos 0 4 0 26,9 zł 9,7%
PGNiG 4 0 2 4,6 zł 4,7%
PKN Orlen 5 0 1 52,2 zł -5,0%
Duon 3 0 0 2,8 zł 35,5%
MOL 1 1 1 11.726,7 HUF -
MEDIA 13 (59,1 proc.) 8 (36,4 proc.) 1 (4,5 proc.)    
Agora 3 2 0 10,1 zł 9,9%
ATM 0 1 0 3,6 zł 16,0%
Comperia 1 0 0 30,0 zł 53,9%
Cyfrowy Polsat 2 2 1 26,7 zł 12,0%
Global City 2 0 0 48,1 zł 15,6%
Kino Polska 1 0 0 14,5 zł 16,6%
SMT 1 0 0 40,0 zł 220,3%
TVN 3 3 0 17,6 zł 1,4%
SUROWCOWY 6 (28,6 proc.) 7 (33,3 proc.) 8 (38,1 proc.)    
JSW 1 2 6 21,7 zł -1,0%
KGHM 1 4 1 116,5 zł 3,2%
LW Bogdanka 4 1 1 118,6 zł 24,1%
CHEMIA 8 (47,1 proc.) 4 (23,5 proc.) 5 (29,4 proc.)    
Azoty 0 0 3 56,1 zł -21,2%
Ciech 3 1 1 46,1 zł -6,9%
Mercator 1 0 0 15,2 zł 11,3%
Police 0 1 0 19,5 zł -3,5%
Polwax 1 0 0 24,2 zł 36,3%
Puławy 1 0 0 195,6 zł 38,2%
Sanok 1 0 0 65,0 zł 20,6%
Synthos 1 2 1 4,4 zł 0,2%
ELEKTROMASZYNOWY 10 (62,5 proc.) 6 (37,5 proc.) 0    
Amica 2 0 0 147,5 zł 34,2%
Apator 1 2 0 40,6 zł 14,3%
Aplisens 1 1 0 15,4 zł 27,8%
Famur 3 0 0 4,4 zł 29,5%
Introl 1 0 0 10,2 zł 6,8%
Kopex 0 2 0 11,5 zł 7,4%
Relpol 1 0 0 7,3 zł 19,1%
Sonel 1 0 0 10,1 zł 27,0%
ZPUE 0 1 0 345,0 zł 24,1%
TELEKOMUNIKACJA 2 (14,3 proc.) 9 (64,3 proc.) 3 (21,4 proc.)    
Midas 1 0 0 1,4 zł 135,6%
Netia 0 4 1 5,7 zł -3,1%
Orange Polska 1 5 2 9,2 zł 3,3%
BUDOWLANY 9 (75 proc.) 2 (16,7 proc.) 1 (8,3 proc.)    
Budimex 3 0 0 166,3 zł 5,5%
Elektrobudowa 2 0 1 93,9 zł -3,2%
Erbud 0 1 0 26,0 zł -5,8%
PANova 1 0 0 19,1 zł 29,7%
Pozbud 1 0 0 7,7 zł 71,5%
Trakcja 1 1 0 9,5 zł 3,8%
Unibep 1 0 0 9,7 zł 11,4%
FARMACEUTYKA I MEDYCYNA 8 (72,7 proc.) 3 (27,3 proc.) 0    
Pelion 2 2 0 85,1 zł -4,1%
Neuca 3 0 0 328,7 zł 24,0%
Pegas 1 1 0 676 CZK -
Medicalgorithmics 1 0 0 288,0 zł 30,9%
Enelmed 1 0 0 13,3 zł 13,2%
SPOŻYWCZY 6 (54,5 proc.) 3 (27,3 proc.) 2 (18,2 proc.)    
Astarta 1 0 0 -  
Colian 1 0 0 4,3 zł 19,1%
Duda 0 1 0 7,3 zł 1,0%
Kernel 1 1 0 31,0 zł 5,1%
Otmuchów 2 0 0 10,6 zł 26,0%
Ovostar 0 1 0 80,0 zł 14,1%
Wawel 0 0 2 913,0 zł -8,4%
Tarczyński 1 0 0 15,0 zł 9,4%
INFORMATYKA 6 (60 proc.) 4 (40 proc.) 0    
Asseco Business 1 0 0 15,0 zł 10,3%
Asseco Poland 2 2 0 58,1 zł 7,4%
Asseco SEE 1 0 0 9,5 zł 11,1%
CD Projekt 0 1 0 17,5 zł 8,3%
CI Games 0 1 0 9,3 zł 15,0%
Livechat 1 0 0 28,8 zł -12,2%
Sygnity 1 0 0 23,8 zł 69,6%
INNE USŁUGI 7 (70 proc.) 3 (30 proc.) 0    
Arteria 0 0 0 23,8 zł 48,0%
Work service 1 2 0 19,5 zł -1,6%
PKP Cargo 5 1 0 99,3 zł 12,9%
Synektik 1 0 0 32,5 zł 80,6%
HANDEL HURTOWY 5 (55,5 proc.) 4 (44,5 proc.) 0    
AB 2 0 0 42,5 zł 16,7%
ABC Data 0 2 0 3,9 zł 17,0%
Inter Cars 0 1 0 190,9 zł -10,1%
Farmacol 3 1 0 59,6 zł 8,8%
PRZEMYSŁ DRZEWNY 3 (33,3 proc.) 3 (33,3 proc.) 3 (33,3 proc.)    
Forte 1 2 2 53,7 zł 3,9%
Grajewo 1 1 1 31,7 zł 15,8%
Paged 1 0 0 60,3 zł 22,0%
MATERIAŁY BUDOWLANE 6 (75 proc.) 1 (12,5 proc.) 1 (12,5 proc.)    
Decora 1 0 0 9,3 zł 59,7%
Ferro 2 0 0 12,8 zł 27,7%
Śnieżka 1 0 0 43,5 zł 4,0%
Mercor 1 1 0 9,3 zł 1,1%
Rovese 0 0 1 1,4 zł -2,8%
Vistal 1 0 0 16,4 zł 63,8%
PRZEMYSŁ METALOWY 5 (71,4 proc.) 2 (28,6 proc.) 0    
Alumetal 1 0 0 47,6 zł 2,6%
Kęty 2 2 0 299,0 zł 5,3%
Rawlplug 1 0 0 10,2 zł 57,2%
Zetkama 1 0 0 75,5 zł 9,9%
INNY PRZEMYSŁ 5 (71,4 proc.) 2 (28,6 proc.) 0    
Arctic 0 1 0 3,8 zł -20,0%
Benefit 1 0 0 363,0 zł 16,5%
Elemental 1 0 0 4,2 zł 23,9%
Fortuna 2 0 0 141 CZK -
Impel 1 0 0 36,8 zł 20,9%
Integer 0 1 0 232,0 zł 41,5%
RYNEK KAPITAŁOWY 5 (71,4 proc.) 2 (28,6 proc.) 0    
Altus TFI 2 0 0 28,8 zł 202,8%
GPW 1 1 0 49,5 zł 5,3%
Quercus 1 1 0 6,6 zł 6,8%
Skarbiec 1 0 0 53,0 zł 39,5%
HOTELE I RESTAURACJE 5 (100 proc.) 0 0    
Amrest 2 0 0 118,7 zł 5,8%
Orbis 2 0 0 45,7 zł 7,9%
Rainbow 1 0 0 22,1 zł 20,4%
TWORZYWA SZTUCZNE 4 (80 proc.) 1 (20 proc.) 0    
Ergis 2 0 0 4,7 zł 7,6%
Radpol 1 1 0 10,9 zł 40,1%
Suwary 1 0 0 16,3 zł 21,6%
FINANSE 3 (75 proc.) 0 1 (25 proc.)    
DTP 0 0 0 6,9 zł 73,4%
Kruk 1 0 0 143,1 zł 20,5%
Magellan 1 0 0 82,8 zł 20,7%
Open Finance 1 0 1 5,5 zł 99,6%
UBEZPIECZENIA 0 3 (100 proc.) 0    
PZU 0 3 2 495,7 zł 0,7%
Łączna liczba pozytywne neutralne negatywne -- --
421 201 137 83 -- --
Udział procentowy pozytywne neutralne negatywne -- --
  47,8 proc. 32,5 proc. 19,7 proc. -- --

 Uzupelnie szybko dla :

-ABC DATA ma przed soba wyplate dywidendy.Przy

 obecnej cenie bedzie to ponad + 10 % !!!! Ponadto

patrzac na cene z ubieglego szczytu widac,ze spolka

ma ogromny potencjal wzrostu.Mozna wiec kupic

i wyjsc przed dywidenda zabierajac wielki zarobek,

albo zabrac wysoka dywidende i zaryzykowac,

ze kurs szybko odbije po odcieciu,jak to sie ostatnio

dzieje.

-Handlowy wyplaci podobna dywidende jak ostatnio;

 przy obecnej cenie da to + 7-8 %  !!! Ponadto sadze

inaczej niz autorzy opracownia,ze bank ma przed

soba duzy zakres wzrostu a obecnie jest w dojrzalym

trendzie spadkowym ,w fazie akumulacji a wiec przed

powrotem do wzrostow.Rekomendacje dla dywidendy

 zarzad ma podac na poczatku marcaa decyzja bedzie

w 3-m tygodniu marca.

-Budimex ma znowu wyplacic caly zysk na dywidende,

ale nie bedzie to tyle co  ostatnio.Ponadto od tamtej

pory spolka BARDZO urosla,co zreszta przewidywalem

wiele razy na blogu i jej cena obecnie sprawia,ze stopa

dywidendy zapewne siegnie moze + 5 % lub niewiele

wiecej.

---------------------

 --------------------------------

 

09:23, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
środa, 11 lutego 2015

Hipotezę o możliwej kontynuacji wzrostów wspierają aktualne pozycje cykliczne dla spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Zdecydowana większość spółek znajduje się w fazie akumulacji oraz w fazie wczesnego trendu wzrostowego. Sytuacja zatem wygląda jeszcze lepiej niż przed tygodniem. Spółkami, które są już w fazach zaawansowanych trendów wzrostowych są PKNORLEN, PZU oraz ASSECOPOL. W przypadku wszystkich trzech spółek klasyczna analiza techniczna nie generuje jeszcze sygnałów sprzedaży. PKNORLEN zresztą znajduje się w fazie dystrybucji przed dłuższy czas. Rynek czeka w przypadku tej spółki na bardzo dobre wyniki finansowe, po tym jak spółka opublikowała informację o korzyściach wynikających ze spadku cen ropy naftowej  i zdecydowanej poprawie marż rafineryjnych. Wiele zależy od zachowania się PKOBP oraz KGHM, które znacznie ważą w WIG20 i były głównymi hamulcowymi wzrostu. Szczególnie na KGHM rysuje się interesująca formacja odwrócenia trendu. Wiele w tym przypadku zależy od tego, czy próba odreagowania spadków cen miedzi  znajdzie swoją kontynuację.

------------------------------

11:47, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
wtorek, 03 lutego 2015

DM BH liderem obrotów

 na rynku akcji GPW w

styczniu, na drugim

miejscu DM PKO BP

foto
PAP / Radek Pietruszka

Dom Maklerski Banku Handlowego

 był liderem obrotów na rynku akcji

 GPW w styczniu 2015 roku, z

udziałem na poziomie 10,563 proc.

 - poinformowała giełda w swoim

 zestawieniu udziałów domów

 maklerskich w obrotach.

Drugie miejsce w zestawieniu najbardziej aktywnych brokerów na rynku transakcji sesyjnych akcjami zajął w styczniu DM PKO BP (8,15 proc.), a trzecie DM BZ WBK (7,86 proc.).

Największe obroty na rynku akcji w transakcjach pakietowych na GPW miał DM PKO BP (60,41 proc.), a kolejne dwa miejsca zajęły DM BH i Trigon DM (odpowiednio: 19,32 i 6,91 proc.).

 Na rynku obligacji liderem w styczniu był DM PKO BP, którego udział w tym segmencie rynku sięgnął 46,61 proc. Kolejne miejsca pod względem udziału w obrotach obligacjami zajęły DM BPS (20,37 proc.) oraz DM mBanku (8,19 proc.).

 Na rynku kontraktów terminowych pierwsze miejsce przypadło DM BOŚ (24,35 proc.), drugie DM mBanku (16,74 proc.), a trzecie DM BZ WBK (11,67 proc.).

 Na rynku opcji największy udział w obrotach w styczniu należał do DM PKO BP (30,45 proc.). Drugie miejsce w tym zestawieniu zajął DM BZ WBK (19,84 proc.), a trzecie DM BOŚ (18,32 proc.). (PAP)

====================

15:55, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
piątek, 30 stycznia 2015

ROE - Rentowność

 kapitału własnego

(ang - Return on equity)

ROE, czyli rentowność kapitału własnego jest ulubionym wskaźnikiem analizy fundamentalnej największego inwestora wszech czasów Warrena Buffetta

Gdzie: Kapitał własny = Aktywa ogółem – Zobowiązania ( krótko i długoterminowe) Wyszukiwanie spółek o wysokim zwrocie na kapitale własnym jest jednym z głównych kryteriów wyboru inwestycji przez tego najbardziej znanego inwestora. Buffet uważa, że nie ma nic niezwykłego w spółce która rocznie zwiększa swoje zyski o 10% przy takim samym wzroście kapitału własnego. Prawdziwą okazją inwestycyjną jest spółka zwiększająca zyski o 10% przy nie zmiennej wielkości kapitału własnego.

Spółka, która potrafi stale osiągać wysokie zwroty ze swojego kapitału własnego musi posiadać trwałą przewagę rynkową, co tym bardziej potwierdza atrakcyjność inwestycji w jej akcje. Najczęściej taką przewagą jest posiadana technologia czy też marka. Należy pamiętać, że wysokie zwroty na kapitale własnym w jakiejś branży sprzyjają powstawaniu konkurencji. Dlatego tym bardziej spółka która jest w stanie trwale utrzymać wysoki zwrot jest godna zainteresowania.

Przykład

Załóżmy, że zainwestowałeś swoje oszczędności 10 000 zł w sklep. Okazuje się, że twój biznes świetnie prosperuje i w pierwszym roku działalności twój sklep wygenerował zysk w wysokości 5 000 zł. Łatwo w ten sposób policzyć, że ROE wynosi 5 000 / 1 0000 czyli 50%. Jeżeli zdecydowałbyś się zachować ten zysk w firmie to twoja wielkość kapitało własnego wynosiła by w następnym roku 15 000zł. (wartość sklepu + wypracowany zysk w roku). Załóżmy, że w następnym roku biznes kręcił się równie dobrze i sklep wygenerował ponownie 5 000 zł zysku. Tym razem jedna ROE będzie miało mniejszą wartość ponieważ 5 000/ 1 5000 wynosi w przybliżeniu 33%. Mam nadzieję, że zaczynasz już rozumieć, dlaczego im wyższa wartość ROE tym atrakcyjniejsza inwestycja. Załóżmy, że ze względu na kwitnący biznes decydujesz się zainwestować 10 000 zł wypracowanego przez ostatnie 2 lata zysku w kolejny sklep. W ten oto sposób masz już 2 sklepy za które zapłaciłeś 20 000 zł. Ten rok jest równie dobry i razem obydwa sklepy zarobiły na czysto 10 000 zł. Szybka kalkulacja mówi, że 10 000 zł/ 20 000 zł daje nam wartość ROE w wysokości znowu 50%( czyli wróciłeś do punktu wyjścia). Z sukcesem zainwestowałeś kapitał i powiększyłeś zwrot na kapitale własnym. Teoretycznie gdyby warunki się nie zmieniały mógłbyś otworzyć kolejny sklep i zarabiać jeszcze więcej. Pamiętasz jednak jak pisałem o tym, że wysokie zwroty na kapitale własnym powodują napływ konkurencji do branży. Może się wiec okazać, że widząc Twoje sukcesu na osiedlu sąsiad otworzył konkurencyjny sklep. Przez to zysk ze sklepu na koniec rok obniży się o 2000 zł i wyniesie 3000 zł. W ten oto sposób wartość ROE również spadła z 50% do 30%. Mam nadzieję, że z powyższego prostego przykładu rozumiesz już jak wielkie znacznie ma wysoka wartość ROE firmy. Tym czym najbardziej powinni się interesować inwestorzy jest rentowność kapitału jaki zainwestowali w firmę. Im ich pieniądze generują wyższą stopę zwrotu tym lepiej. Niestety tego niuansu nie rozumie ani większość Polskich inwestorów ani prezesów spółek. Mało kto w Polsce rozumie, że najczęściej w przypadku spółek, które generują wysokie zyski i utrzymują wysoką rentowność aktywów własnych najbardziej opłaca się wypłacać wysokie dywidendy akcjonariuszom. Jeżeli nie widać prawdziwej okazji inwestycyjnej to najlepiej oddać zyski inwestorom. W praktyce jest jednak zupełnie inaczej. Nie dość, że zarząd spółki zatrzymuje cały zysk w spółce to jeszcze przeprowadza emisję akcji bez dokładnego planu na inwestycję. Przez to powiększa kapitał własny spółki i inwestuje go w nierentowne przedsięwzięcia, co powoduje spadek rentowności aktywów. Przykładów tego rodzaju działań w trakcie hossy lat 2004-2007 było mnóstwo. Spółka najpierw robiła emisję akcji a potem nie potrafiła ich nigdzie zainwestować. W konsekwencji decydowała się na wykup akcji własnych po tym jak ich kurs dramatycznie spadł. W okresie 2004-2007 wśród Polskich inwestorów stara jak świat sekwencja, że jeżeli nie wiesz co zrobić z pieniędzmi to oddaj je innym nie obowiązywała. Niestety co gorsza zbierali oni z rynku pieniądze bez specjalnych pomysłów na inwestycje. Na zakończenie warto powiedzieć, że bez wątpienia ROE jest jednym z najważniejszych wskaźników analizy fundamentalnej. Odpowiada na pytanie jak efektywnie pracuje kapitał własny inwestorów. Wartości wskaźnika powyżej 20% są z pewnością godne zainteresowania. Należy jednak pamiętać, że jego wartość może się zmniejszać. Powodami takich sytuacji może być zwiększająca się konkurencja w branży bądź nieudolne inwestycje wypracowanych zysków przez zarządy spółek. Najczęściej jednak znaczący spadek ROE jest spowodowany emisjami akcji z z których kapitał jest nieudolnie inwestowany. Dlatego każda informacja o emisji akcji przez spółkę powinna zapalać światełko ostrzegawcze, że jej akcje wcale nie muszą być taką dobrą inwestycją. Oczywiście jeżeli znajdziesz firmę z wysoką wartością ROE najpierw sprawdź czy wysoki zysk nie wynika przypadkiem z zdarzeń jednorazowych jak sprzedaż majątku trwałego. Drugą rzeczą jaka powinieneś sprawdzić jest fakt czy przypadkiem zarząd spółki nie korzysta ze zbyt wysokiego lewara ( zadłużenia), więcej na ten temat znajdziesz w opisie wskaźnika ROA. Szukaj spółek, które dzięki swojej marce lub innym aktywom potrafią utrzymać wysoką rentowność i nie muszą się obawiać konkurencji. Wyszukuj spółek które finansują swój rozwój głównie z wypracowanych zysków. Jeżeli silny wzrost spółki zasilany jest kolejnymi emisjami akcji oraz długiem to wystarczy jeden słabszy rok aby firma wpadła w kłopoty finansowe.

15:42, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
wtorek, 27 stycznia 2015

-----------------------------------------

 

-----------------

12:52, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
poniedziałek, 26 stycznia 2015

Sezon dywidendowy 2014 zakończony

Gorący okres dywidendowy minął. Zyski z dywidend zostały zagospodarowane. Kończymy sezon dywidendowy 2014 i czekamy na kolejny rok licząc na to, że spółki pozytywnie nas zaskoczą dywidendami w 2015 roku.

 

Spółka

Dywidenda [zł]

Stopa dyw. [%]

Spółka

Dywidenda [zł]

Stopa dyw. [%]

ABC Data

0,36

9,38%

Medicalgorithmics

1,35

0,46%

Action

1,00

2,17%

Mercor

9,26

51,44%

Ambra

0,45

5,05%

Millennium

0,22

2,50%

Apator

0,30

0,72%

M.W. Trade

0,83

3,83%

Arteria

0,60

3,30%

Neuca

3,80

1,61%

Asseco BS

0,80

6,64%

Newag

0,45

2,20%

Asseco Pol

2,60

5,53%

Novita

2,03

6,74%

Atende

0,15

4,69%

Opteam

0,11

1,15%

Benefit

8,00

3,02%

OrangePL

0,50

4,95%

Bogdanka

5,80

4,68%

Orbis

1,50

3,80%

BSC Druk

0,50

1,92%

Pekao

9,96

5,37%

Budimex

11,85

9,54%

Pelion

3,00

3,61%

BZ WBK

10,70

2,60%

PGE

1,10

5,92%

CCC

1,60

1,37%

PGNiG

0,15

3,38%

Cyfrowy Polsat

0,26

1,21%

PHN

2,16

7,08%

Decora

0,42

4,42%

PKN Orlen

1,44

3,45%

Dom Development

2,20

4,07%

PKO BP

0,75

1,79%

EuCO

1,05

5,25%

PKP Cargo

3,07

3,50%

Eko Export

0,68

1,68%

Police

0,31

1,63%

Elbudowa

2,00

1,82%

Polmed

0,04

1,49%

Elektrotim

0,75

6,64%

Procad

0,07

5,88%

Enea

0,57

3,85%

Projprzem

0,40

3,87%

Energa

1,00

5,88%

Power Media

0,07

4,38%

Energoinstal

0,60

4,29%

PZU

54,00

12,09%

Ergis

0,10

2,67%

     

Es-System

0,05

1,54%

Qumak

0,25

1,82%

Eurocash

0,79

1,98%

Radpol

0,28

2,33%

Famur

0,84

20,50%

Rafamet

0,15

0,99%

Fasing

0,70

3,70%

Rainbow Tours

0,35

2,00%

Ferro

1,00

8,55%

Robyg

0,08

3,42%

GPW

1,20

3,15%

Ropczyce

0,65

2,79%

Grupa Azoty

0,20

0,35%

Seko

0,32

3,96%

Handlowy

7,15

6,50%

Simple

0,45

4,73%

ING

3,00

2,34%

Śnieżka

2,50

6,76%

Inter Cars

0,71

0,36%

Sonel

0,30

4,00%

Izostal

0,12

1,80%

Synthos

0,31

6,01%

Kęty

10,00

4,64%

Talex

1,30

9,03%

KGHM

5,00

4,28%

Tauron

0,19

3,84%

Kino Polska

0,45

2,62%

Teresa-Medica

1,20

8,00%

Livechat

0,37

2,03%

Unibep

0,12

1,68%

Lena

0,30

7,11%

Votum

0,51

8,10%

Lentex

0,35

4,77%

Wadex

0,30

3,02%

LPP

93,60

1,10%

Wawel

20,00

1,48%

LSI Software

0,19

2,41%

Wojas

0,15

2,08%

mBank

17,00

3,29%

ZPUE

12,38

2,95%

Macrologic

2,75

6,79%

Żywiec

13,00

3,02%

 W tabeli zabraklo ACG czyli Autogaz : spolka wyplacila 2,30 zl co

dalo procentowo + 5,74 %.Wlasnie zarzad zarekomendowal

identyczna dywidende w tym roku,tez 2,30 zl ale poniewaz

kurs jest duzo nizej,jesli ktos kupi teraz,dostanie az + 8 %

----------------------------------

A w 2015 mamy juz dane odnosnie 2-ch pierwszych dywidend:

spółkadata ustalenia prawex-datedywidenda na akcjeprop./uchw.data wypłatydata WZAstopa dywidendy [%]łączna kwota dywidendy [tys. zł]
EUROTEL 2015-01-20 2015-01-19 1,00 PLN u 2015-02-03 2014-10-21    7,20 3 748
VIDIS 2015-01-19 2015-01-15 0,08 PLN u 2015-01-30 2014-12-30    4,00  * 260

* New Connect

=================

09:48, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
piątek, 23 stycznia 2015

Powód spadków sektora

 bankowego po kryzysie

franka szwajcarskiego

(dywidendy, zyski i KNF)

Jak to często bywa, gdy na rynku ląduje czarny łabędź, wszyscy zaczynają o nim mówić i szukają przyczyny. Tym razem przyczyna gwałtownego wzrostu kursu franka jest jasna, ale dlaczego spowodowało to spadki kursu banków na GPW, już nie jest takie oczywiste. Najbardziej prawdopodobną przyczyną spadków wcale nie jest zła sytuacja, w której znaleźli się kredytobiorcy. Dlaczego kursy niektórych banków tak bardzo spadły, a innych nie i co za tym stoi? Które banki mogą odzyskać zaufanie inwestorów i czego możemy się nauczyć na podstawie ostatnich wydarzeń?

Ile kredytów jest zagrożonych?

Według oficjalnych danych z NBP (link is external), przez ostatnie pięć lat udział kredytów we frankach, w stosunku do wszystkich kredytów, spadł z 69% do 37,5%. Przyczyną są oczywiście nowe regulacje KNF. Kurs franka w ostatnich latach rósł i weszły w życie nowe przepisy, które w znacznym stopniu ograniczają możliwość zapożyczania się w walucie obcej. Jednak rosnący kurs szwajcarskiej waluty wciąż budzi niepokój. Po każdym wzroście pojawiają się głosy, że doprowadzi to do katastrofy na rynku bankowym, gdyż kredytobiorcy przestaną spłacać swoje kredyty. Spójrzmy więc jak wzrosły problemy ze spłacaniem kredytów w ostatnich latach (Wykres 1).

Wykres 1. Kurs franka (góra), procentowy udział kredytów w CHF z utratą wartości we wszystkich kredytach w CHF.
Wykres 1. Kurs franka (góra), procentowy

 udział kredytów mieszkaniowych w CHF z utratą

 wartości we wszystkich kredytach mieszkaniowych w CHF.

Jak widać na powyższym wykresie (Wykres 1), w pierwszej fazie wzrostów kursu CHF, do 2011 roku rzeczywiście gwałtownie wzrósł udział kredytów mieszkaniowych z utratą wartości. Rósł on też, choć znacznie wolniej, przez następne lata. Należy jednak zauważyć, że na koniec listopada 2014 roku wynosił on około 3% wszystkich kredytów mieszkaniowych w CHF.

Zadajmy sobie zatem dwa pytania. Po pierwsze: czy to dużo, czy mało? By odpowiedzieć na to pytanie, należy się zastanowić, co to znaczy „utrata wartości”. Otóż banki klasyfikują kredyt do tej grupy, gdy dłużnik ma problemy z terminowością spłaty rat lub ma znaczące problemy finansowe. Nie oznacza to, że w ogóle przestał spłacać, a zobowiązanie jest nieściągalne. Bank w takiej sytuacji podejmuje środki zaradcze. Najpierw stara się dogadać z dłużnikiem i jeśli to możliwe przesuwa zobowiązania tak, by był on je w stanie dalej spłacać. Jeśli to jest niewykonalne, to stara się odzyskać należności przez komornika, a w ostateczności zajmuje nieruchomość i odzyskuje większość długu. Tak więc nawet jeśli na koniec listopada 2014 r. 3% kredytów było zagrożonych nie oznacza to, że banki już nigdy ich nie odzyskają. Ponadto należy pamiętać, że te 3% to są kredyty w szwajcarskiej walucie, które stanowią 37,5% wszystkich kredytów. Czyli de facto zagrożonych jest tylko 1,13% wszystkich kredytów mieszkaniowych. Ponadto, banki nie tylko otrzymują profity z kredytów mieszkaniowych. Procent zagrożonych kredytów we franku w stosunku do wszystkich kredytów gospodarstw domowych wynosi niewiele: 0,69% (dane na podstawie raportów NBP (link is external)). A to wciąż tylko fragment bankowego biznesu.

Obecnie, wartość zagrożonych kredytów jest już uwzględniana w zyskach banków i cenach ich akcji. Przejdźmy więc do drugiego pytania: Co się stanie teraz, czyli, ile kredytów może być zagrożonych? Bardzo trudno to oszacować, gdyż nikt nie wie, jak bardzo dotkliwe może być dla gospodarstwa domowego podniesienie raty kredytu we franku szwajcarskim. Przyjmijmy więc, że udział zagrożonych kredytów wzrośnie o 2 punkty procentowe czyli aż o 66%. Czyli z 3% kredytów z utratą wartości do 5%. Dla banków oznaczałoby to wzrost zagrożonych kredytów wśród wszystkich kredytów gospodarstw domowych z 0,69% do 1,15%. Jak to się odbije na zyskach banków? Czy faktycznie teraz będą już generować straty? Czy to uzasadnia tak znaczne spadki ich kursu?

Zyski banków, wzrost utraty

 wartości kredytów i kurs akcji

Oszacowanie faktycznego wpływu utraty wartości kredytów na zyski banków jest problematyczne, gdyż na ostateczny wynik wpływa pośrednio wiele czynników, a banki nie czerpią przychodów tylko z kredytów mieszkaniowych. Możemy jednak uprościć rozumowanie, czyniąc pewne założenia i na ich podstawie obliczyć najgorszy scenariusz. Załóżmy więc, że wszystkie kredyty w bankach są kredytami mieszkaniowymi i, że jeśli część z nich stanie się zagrożona, to bank straci cały przychód z nimi związany. Na tej podstawie obliczymy możliwą zmianę zysku netto banku.

Z ostatnich raportów rocznych czyli, za rok 2013, gdyż niestety żaden z banków nie opublikował jeszcze raportu za rok 2014, obliczyliśmy procent kredytów i pożyczek udzielonych klientom (wszystkim klientom więc i firmom) w CHF. Dane są przedstawione w Tabeli 1 (poniżej). Największą ilość kredytów we franku ma bank Millennium aż 42%. Następny jest Getin Noble z niemal 30% udziałem kredytów w obcej walucie i mBank z 28% udziałem.

Następnie weźmy przychody odsetkowe za ostatnie 12 miesięcy i obniżmy ich część zależną od franka o 2% (bo założyliśmy, że tyle z nich będzie miało dopiero teraz problemy). Zmniejszony przychód zmniejsza nam też zysk o taką samą kwotę. Te wyliczenia przedstawione są w Tabeli 1. Już widać na pierwszy rzut oka, że spadek zysków nie jest gigantyczny. Najgorzej wypadł Getin Noble (-4,14%) gdyż już teraz miał małe zyski i Millennium (spadek -3,44%). mBank wykazał ostatnio duże zyski, więc jego spadek jest niewielki i wynosi -1,69%.

Tabela 1. Porównanie procentu kredytów we franku szwajcarskim z możliwą utratą zysków i spadkiem kursu akcji dla banków z WIG20
Tabela 1. Porównanie procentu kredytów we franku szwajcarskim z możliwą utratą zysków i spadkiem kursu akcji dla banków z WIG20 i mWIG40. Wartości obliczone na podstawie danych z Sindicator.net i raportów rocznych banków.

Spadek zysków o dany procent przekłada się też na spadek dywidendy, o taki sam procent. Czy więc ostatnie spadki kursu możemy uzasadniać tylko i wyłącznie zagrożeniem ze strony kredytów? Odpowiedź musi być negatywna. Spadek zysków i dywidendy BZWBK o niecały procent nie powinien raczej wywołać prawie 8% spadku kursu. Spadek zysku w mBanku o 1,7% także nie uzasadnia prawie 10% spadku kursu. Nawet w przypadku Getin Noble spadek potencjalnej dywidendy o 4% nie powinien spowodować spadku kursu aż o 21%. Dodatkowo należy pamiętać, że mówimy tu o przyszłości! Rok 2014 został zakończony i dywidendy, które miały być wypłacone w tym roku z zysków z roku 2014 nie zmienią się z powodu możliwych w przyszłości problemów ze spłatą. Zmienić się może dopiero dywidenda wypłacana w przyszłym roku, z zysków za 2015 rok i – jak widać – nieznacznie. Dokładając do tego zapewnienia analityków banków, że nie widzą większego problemu z kredytami, należy faktycznej przyczyny spadków poszukać gdzie indziej.

Dlaczego więc kursy banków

 znacznie straciły na wartości?

Jeśli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Otóż banki przygotowują się do publikacji raportów za 2014 rok i analitycy zaczęli szacować już jaką dywidendę poszczególne z nich wypłacą za tenże rok. Także same banki określiły konkretną politykę dywidend. mBank przyjął politykę dywidend w przedziale 50%-70% zysku, ale analitycy w grudniu nie wykluczali wypłaty nawet 75%. Getin Noble, który nie wypłacał dywidend w czerwcu 2014 r., także przyjął politykę na najbliższe lata i w tym roku miał zamiar wypłacić 50% zysku. Jedynie Alior Bank w swojej polityce dywidend zapowiedział że nie wypłaci nic, za rok 2014.

Co się więc stało? Otóż, powyższe założenia, co do wysokości dywidend już nie mają racji bytu. Jest tak dlatego, że banki podlegają pod nadzór KNF, który wystawia im zalecenia (a w praktyce warunki), które muszą spełniać, by w ogóle móc wypłacić dywidendy. Chodzi tu głównie o współczynnik kapitału podstawowego (wskaźnik Core Tier I) i ważniejszy od niego: łączny współczynnik kapitałowy (współczynnik wypłacalności). Jeśli banki mają odpowiednie wartości tych wskaźników, to mogą wypłacić nawet 100% dywidendy. Jeśli mają średnie wartości, to mogą wypłacić tylko 50% dywidendy. Jeśli natomiast mają za niskie wartości, to, zgodnie z zaleceniami KNF, w ogóle nie powinny wypłacać dywidend. Żeby było trudniej, to banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego, muszą mieć wyższe wskaźniki wypłacalności niż banki bez znaczącego udziału w tym rynku. W Tabeli 2 przedstawiamy wymogi a w Tabeli 3 faktyczne wskaźniki banków (stan na III kwartał 2014 roku, gdyż banki nie opublikowały jeszcze raportów za IV kwartał).

Tabela 2. Zestawienie warunków KNF do wypłaty dywidendy.
Tabela 2. Zestawienie warunków KNF do wypłaty dywidendy.

 

Tabela 3. Zestawienie obecnych wartości współczynnika wypłacalności banków i stopień zagrożenia nie spełnienia warunków KNF wyra
Zestawienie obecnych wartości współczynnika

 wypłacalności banków i stopień zagrożenia nie

 spełnienia warunków KNF wyrażony w różnicy

punktów procentowych faktycznych wartości od

wymaganych.

Jak się okazało, dla wielu banków nawet niewielka zmiana wartości współczynnika wypłacalności może spowodować, że zamiast maksymalnej dywidendy wysokości 100% zysku będą mogły wypłacić 50% zysku albo wręcz w ogóle nie będą wypłacały dywidendy. Nagła zmiana kursu franka i związane z tym zwiększone ryzyko nie spłacania kredytów tej walucie, ma wpływ na wartość tego wskaźnika. Problemem akcjonariuszy banków nie są więc sami kredytobiorcy, a zalecenia KNF. Niewielka zmiana współczynników wypłacalności banków, powoduje kolosalną różnicę w wysokości dywidendy, jaką mogą wypłacić spółki bankowe.

Jak mogą zmienić się dywidendy

 banków, notowanych na GPW?

Rynek często karze spółki, które nagle ogłaszają znaczne zmniejszenie dywidendy albo w ogóle zaprzestają jej wypłacania. Sprawdźmy więc jak poszczególne banki z WIG20 i mWIG40 będą musiały zmienić swoją politykę dywidend.

mBank S.A. #MBK

Bank zapowiedział dywidendę w przedziale 50%-70%. Analitycy ankietowani przez PAP zakładali nawet dywidendę wysokości 75%. Jednak bank ma wartość współczynnika wypłacalności na granicy i prawdopodobnie nie spełni warunków wypłaty tak wysokiej dywidendy. Na dziś można się więc spodziewać wypłaty 50% dywidendy zamiast 75%. Do tego bank ma aż 28% wszystkich kredytów we frankach. Kurs spadł o 9,92% od decyzji SNB.

Alior Bank S.A. #ALR

Ten bank nie zapowiadał wypłaty dywidendy. Tak więc spadek kursu o 4,02% w tym wypadku może rzeczywiście być wywołany tylko zagrożeniem niewypłacalności i zmniejszeniem zysków w przyszłości i, tym samym jeszcze większym oddaleniem w czasie nadziei na dywidendy. Jego zaangażowanie w obcej walucie (nie tylko we frankach) sięga 14%. Należy też zauważyć, że spadki kursu spółki tej wielkości nie są niczym szczególnym. Miesiąc temu kurs był jeszcze niżej.

Bank Zachodni WBK S.A. #BZW

Akcjonariusze i analitycy oczekiwali dywidendy wysokości 50% zysków. Niestety teraz sytuacja może się zmienić i bank w ogóle może dywidendy nie wypłacić. Kurs przez dwie sesje spadł -7,71%.

Bank Polska Kasa Opieki S.A. #PEO

Bank zamierzał wypłacić 100% dywidendy i prawdopodobnie tyle wypłaci, gdyż współczynnik wypłacalności jest na wysokim poziomie, a kredytów we frankach ma tylko 5%. Od decyzji SNB kurs spółki spadł, ale niewiele w porównaniu z innymi (-3,37%).

PKO BP S.A. #PKO

Bank ma 12,7% kredytów we frankach i miał wypłacić 50% dywidendy. Jednak ma bardzo bliską wartość wymaganej wartości wskaźnika wypłacalności, więc jest duża szansa, że w ogóle nie wypłaci dywidendy. Kurs spadł o -9,24%.

Getin Noble Bank S.A. #GNB

W poprzednich latach bank nie wypłacał dywidendy, ale pół roku temu zapowiedział, że wypłaci do 50% zysku w postaci dywidendy. Teraz może to okazać się niemożliwe. Dodatkowo, bank ma bardzo duży procent kredytów we frankach. Kurs spadł aż -21,19%, co wpisuje się w silny trend spadkowy spółki.

Bank Handlowy S.A. #BHW

Kurs spadł niewiele, bo tylko -1,86%. Jest to spowodowane tym, że bank ma tylko 5% kredytów we frankach i spodziewana wypłata 100% zysku w postaci dywidendy nie jest zagrożona.

ING Bank Śląski S.A. #ING

Akcje ING także spadły niewiele, bo tylko -1,3%. Bank ma najmniejsze zaangażowanie w kredytach we frankach (2,8%) i dywidenda nie jest zagrożona. Analitycy spodziewają się wypłaty nawet 60% zysku.

Bank Millennium S.A. #MIL

Bardo duży spadek kursu (-12,16%). Bank ma aż 42% kredytów we frankach, więc jest najbardziej zagrożony i przez to prawdopodobnie jego współczynnik wypłacalności nie spełni norm KNF. Dywidenda więc może zostać niewypłacona.

Brak możliwości wypłaty części

 lub całości dywidendy to powód

 spadków w sektorze bankowym

Możliwe problemy ze spłatą kredytów we frankach mogą mieć niewielki wpływ na zyski banków. Ponadto będą one rzutować dopiero na zyski na koniec tego roku. Kursy akcji banków mocno spadły, gdyż zagrożona jest tegoroczna dywidenda i to w znacznie większym stopniu niż przyszłoroczna.

KNF zaostrzył ostatnio (w grudniu 2014) warunki do wypłat dywidend. Wiele banków utrzymywało wartości wskaźników wypłacalności w wysokości zbliżonych do zaleceń (ze względu na chęć utrzymywania wysokiej rentowności). W sytuacji kiedy zwiększyło się ryzyko niewypłacalności kredytobiorców, część banków będzie musiało zrezygnować z wypłaty nawet całej dywidendy z zysków za poprzedni rok, albo bardzo znacząco ją ograniczyć. Być może banki postarają się poprawić jeszcze wskaźniki (lub postarały się to zrobić w Q4 2014), ale wymaga to ich dokapitalizowania kwotami rzędu miliardów złotych. Są jednak zielone wyspy wśród banków (Handlowy, PEKAO, ING), które wyjdą obronną ręką z tego zamieszania i wypłacą, tak jak zapowiadały, duży procent zysku w tym roku.

=======================

 

05:22, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
wtorek, 23 grudnia 2014

Zapisujemy to wiec na pamiatke,a mamy wtorek

23 grudnia 2014 roku.Poniewaz FED nie zamierza

podnosic stop i slusznie ,bo wlasnie podano ze

PKB USA za III kwartal to az + 5 % ,jest nadzieja

ze wzrosty potrwaja jeszcze dosc dlugo,mimo

powtarzajacych sie prognoz wielkiej korekty a

nawet krachu.Mamy koniec roku i nie ma co

psuc nastroju tuz przed Swietami ,wiec o zadnych

krachach tu nie bedzie.Niestety trzeba natomiast

sobie przypomniec,ze znowu trzeba bedzie zaplacic

podatek od zyskow z gieldy i ze bedzie to powazna

suma.No ale lepiej zarabiac i zaplacic niz nie

zarabiac nic.To oczywiste.W tym roku juz nic nie

robie ,mam nadzieje na spadki po Nowym Roku

i wtedy zaczniemy zabawe od nowa,choc mowiac

szczerze powoli juz mnie to zaczyna nudzic,bo

wlasciwie nie mam juz nawet na co wydawac

pieniedzy.Od pewnego czasu wspomagam juz

fundacje od bezdomnych zwierzat i polskie rysie

w Bialowiezy.I bezdomne koty ,to znaczy ludzi

sie nimi opiekujacych.

Jak napisal dawno temu Leonardo da Vinci:

" Nawet najmniejszy kot jest arcydzielem natury ".

Kot jest istnym cudem i wciaz jeszcze odkrywamy

co potrafi i wciaz daleko do konca.Przygarnij wiec

 choc jednego,jesli jeszcze nie masz,a nie pozalujesz.

Twoje zycie zmieni sie zupelnie i bardzo szybko

 zaczniesz sie zastanawiac,jak mogles dotad zyc bez

kota w domu.

---------------

GPW zakwalifikowała 31 spółek na

 listę alertów, w tym sześć spółek

 zostało zakwalifikowanych na tę listę

po raz pierwszy. 10 spółek opuściło

listę alertów - podała GPW w

 komunikacie.

(Lista alertów

Na listę alertów trafiają spółki mające akcje groszowe, których kurs charakteryzuje się wysoką zmiennością, oraz spółki w stanie upadłości. Akcje spółek z subsegmentu Lista Alertów nie są uwzględnianie przy ustalaniu indeksów giełdowych i są notowane w systemie kursu jednolitego.)

Po raz pierwszy na listę alertów zostały zakwalifikowane: Cash Flow, DSS, Fam, E-Kancelaria, PBO Anioła i PC Guard. 

 Spółki, które po raz drugi z rzędu znalazły się na liście to: ABM Solid, Ampli, EFH, Gant, Inventum, New World Resources, Plaza Centers i Westa ISIC.

 Spółki, które po raz trzeci znalazły się na liście to: Drewex, Jupiter, MIT i Swissmed.

 Po raz czwarty na liście znalazły się: Advadis, Budopol, CC Energy, Euroimplant, Ideon, IDM SA, KCI, Mewa, One2One, Petrolinvest, Polimex, Regnon i Sanwil.

 Spółki, które przestały być kwalifikowane do segmentu alertów: Awbud, B3System, Cube.ITG, Fast Finance, Intakus, JHM Development, Point Group, Skystone Capital, Starhedge i Wikana.

 Zmiana systemu obrotu wynikająca z kwalifikacji do listy alertów nastąpi począwszy od sesji w dniu 2 stycznia. (PAP)

--------------

Przypominam,ze dzis jest OSTATNIA sesja przed

Swietami ; dni 24,25 i 26 sa bez sesji.A po Swietach

mamy TYLKO 2 sesje : 29 i 30 grudnia.31 jest takze

dniem bez sesji.Jednak te 2-e sesje ;29 i 30

grudnia beda juz na konto roku 2015 .Do rozliczenia

podatku liczy sie juz tylko dzisiejsza,we wtorek.

A jak bedzie z dniami bez sesji w Polsce i na calym

swiecie mozna zobaczyc tutaj :

http://stooq.com/kalendarium/h/?y=2015

----------------------------

Jakis czas temu pisalem,ze EuroDolar bedzie spadac

a granica bedzie poziom 1,20 i na tym sie nie skonczy,

bo docelowo moze to byc nawet 1 : 1 ,a bylismy wtedy

przy 1,28 lub cos takiego.

Minelo troche czasu i dzis mamy roczny rekord

slabosci euro:

 I uzupelnienie z dnia 16 stycznia 2015,bo

mielismy juz nowy rekord (literka R )---------------------------

--------

16:17, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
piątek, 19 grudnia 2014

GPW: roczna rewizja

portfela indeksu RESPECT

Komunikat Zarządu Giełdy Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 18 grudnia 2014 r.

(Główny Rynek GPW)

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie informuje, że zgodnie z uchwałą 

nr 651/2009 Zarządu GPW z dnia 18 listopada 2009 r. z późn. zm., 

po sesji 19 grudnia 2014 r. zostanie przeprowadzona roczna rewizja portfela indeksu RESPECT.

 

W wyniku rewizji do portfela indeksu zostały zakwalifikowane 24 spółki spełniające kryteria indeksu RESPECT. Zgodnie z zasadami, udział BZWBK, KGHM, PGE, PKNORLEN i PZU zostanie ograniczony do 10% procent. 

 ------------------------------------

Nie znam nikogo,kto zajmowalby sie indeksem

Respect ale to byc moze odczucie subiektywne.

Jednak na GPW indeksow jest mnostwo ( 28 ! )

i co chwila wymyslaja kolejne.Gdy zapytalem

 kiedys Zarzad po co to robia i od kiedy to ilosc indeksow

ma swiadczyc o sile gieldy,padla odpowiedz ze

"sa gieldy ,ktore maja indeksow jeszcze wiecej"

Jak widac Zarzad GPW sni na jawie sny o potedze

ale sam nic wiecej nie zrobi,dopoki nie ruszy z

miejsca polska gospodarka.Co z tego ,ze nie

mielismy recesji i ze wciaz mamy dodatni PKB.

NIE ma zadnych powodow,dla ktorych wlasnie Polska

nie mialaby sie rozwijac tak samo procentowo jak

Chiny a nawet lepiej.JEDYNYM powodem jest zly

dobor ludzi o tym rozwoju decydujacyh i ogromny

opor urzedow przed jakimikolwiek zmianami.

I jest cos smutnego i bardzo dziwnego,ze nagle

jedynym wlasciwie czynnikiem cos tu

zmieniajacym jest kancelaria Prezydenta ,

przygotowujaca rozne propozycje i akty prawne jak

chocby ten :

http://www.pit.pl/niejasne-przepisy-beda-interpretowane-na-korzysc-podatnika-14335/

Jest cos BARDZO smutnego,ze tak oczywiste

i elementarne sprawy byc moze beda zalatwione

dopiero teraz,gdy powinny byc ustalone na samym

poczatku.

Absurdalna,paranoiczna wrecz sytuacja,gdy NIKT

nie jest w stanie ogarnac ustawy podatkowej ani

prowadzic firmy bez pomocy ksiegowej i nawet

same Urzedy i izby Skarbowe kloca sie miedzy

soba i wydaja sprzeczne przepisy.Proponowane

ograniczenie odpowiedzialnosci do 8 lat wstecz

( a przeciez mialo byc najwyzej 5 co nigdy nie

bylo przestrzegane) pozornie korzystne

potwierdza tylko jak bardzo wszyscy sie juz

przyzwyczaili do paranoi.Tak samo interpretacja na

korzysc podatnika,absolutnie elementarna

sprawa ,zapewne bedzie przedmiotem

zacieklego oporu U.S. ,podobnie jak reszta spraw,

chocby odejscie od natychmiastowej blokady

kont ,co wykonczylo juz tyle firm.

CALA ustawa podatkowa powinna byc napisana od

nowa w duchu Wilczka i Rakowskiego,tak aby

wyzwolila naturalne zdolnosci Polakow.Dopoki

krajem beda rzadzic ksiegowi,tacy jak Rostowski

a teraz jego uczen Szczurek,dopoty NIGDY nie

dogonimy rozwinietych krajow Zachodu,a przeciez

mamy szanse zeby nie tylko ich dogonic ale i

przegonic.Jesli z takim balastem KRETYNSKICH

przepisow i najglupszej na swiecie opozycji Polska

mogla stac sie piata gospodarka po Hiszpanii ,to

co osiagnelibysmy wyzwalajac energie Polakow

i zachecajac ich ze wszystkich sil do tworczego

dzialania ??? Ani Rostowski ani Szczurek nie

rozumieja,ze oszczednosci i zaciskanie pasa  to

zla droga.Gdyby naprawde ruszyla gospodarka,

skarb mialby dochodow az nadto,liczylismy

ze mozna by nawet w ogole zlikwidowac PIT.!!!

Czy mozna sobie wyobrazic Polske bez tej zmory ??

Mozna ,ale NIE z ksiegowym u wladzy i durnymi

politykami bez pojecia o praktycznej dzialanosci.

I nie z opozycja i jej chorym psychicznie wodzem,

ktory juz dawno powinien byc odizolowany.

I NIE z Kosciolem,blokujacym ze wszystkich sil

wszelki postep,bo utrzymywanie ludzi w ciemnocie

jest warunkiem przetrwania tej instytucji.

Gdy czytam jak chocby dzis ze gdzies w szkolach

chemia jest TYLKO przez jeden rok i po jednej godzinie

tygodniowo ale religia przez 3 lata po kilka godzin,to

naprawde noz sie w kieszeni otwiera.Podobnie gdy

czytam w ogole o religii w szkolach,choc przeciez

w Konstytucji mamy rozdzial Kosciola od panstwa.

I gdy mysle o polskich dzieciach poddawanych praniu

mozgow przez katechetki i katechetow,najczesciej

prymitywne osoby bez zadnej wiedzy o stanie

wspolczesnej nauki.

I smutek ogarnia,gdy patrze na wyniki wyborow,bo tak

wielkie poparcie dla PiS to niestety efekt rzadow

ksiegowych.Efekt rozwarstwienia kraju i efekt tego,ze

bogaci,nie tylko w Polsce,sa dzis najbogatsi w historii

a biedni sa jeszcze biedniejsi.To wynik rzadow ksiegowych,

ktorzy skupili sie na ograniczaniu deficytu ale zapomnieli

o wyrownywaniu poziomu zycia .I nie ma co sie dziwic,

ze ludzie ktorzy ledwo zipia,ktorym czesto nie wystarcza

na elementarne potrzeby,glosuja na PiS i cala te

oszalala bande.Bo wiedza,ze od tej ekipy juz nie maja

czego oczekiwac a jesli nastapi zmaina,to moze cos dostana.

Dlatego straszne jest to,ze z inicjatywami zmian,tak

podstawowych ,wychodzi Prezydent a nie rzad !Dlatego ,mimo

ze cala Polska zostala przebudowana i jest nie do

poznania i jest powszechnie chwalona na swiecie i jest bogata jak

nigdy pozostaje wielki niedosyt.Bo moglibysmy byc

juz o wiele dalej.Bo moglibysmy byc na drodze,ktora w ubieglym

roku nakreslilo niemieckie pismo Suddetsche Zeitung,

prorokujac ze w ciagu 30 lat Polska przegoni Niemcy i bedzie

najwieksza gospodarka.To wciaz jest mozliwe,ale NIE

z tymi ludzmi u wladzy,pomijajac moze Premier Kopacz,

ktora ma naprawde dobra wole i intencje.Niestety to

za malo.Za malo,bo Mateusz Szczurek z ktorym wiazano

tak wielkie nadzieje,okazal sie kolejnym ksiegowym

i jedyne co go interesuje,to redukcja deficytu.I nie rozumie

tego,co zrobil FED wyprowadzajac USA z recesji jako

pierwszy kraj i sprawiajac,ze USA sa znow w pelnym

biegu a indeksy na historycznych wyzynach.Jak sie

okazuje kultura osobista i dobre uczelnie to za malo.

O wiele za malo.I niestety jestem pewien,ze zmarnujemy

kolejne lata i ze wciaz przedsiebiorcy beda umierac ze

strachu przed skarbowka i innymi sluzbami i ze cala ich

energia pojdzie NIE na rozwoj firmy lecz na unikniecie

bledow zwiazanych z ustawa podatkowa,ktorej nikt nie

jest w stanie ogarnac.I z ciagle wydawanymi pod stolem

wewnetrznymi przepisami ministerstw,ktore sa nikomu

nie znane i sa zmora ludzi prowadzacych wlasna dzialanosc.

I moge to wszystko pisac,bo sam mialem kilka firm

produkcyjnych i wielka hurtownie i handlowalem z

wieloma krajami i wreszcie dalem sobie spokoj,bo

zrozumialem ze albo zaczne oplacac urzednikow

i sie zeszmace albo dlugo nie pozyje.

Zajalem sie wiec juz tylko gielda i wreszcie mam spokoj.

I tego spokoju zycze wszystkim ,ktorzy tu zagladaja,a jest

ich co tydzien wiele tysiecy.I ponownie przepraszam,ze

nie ma mozliwosci wstawiania komentarzy,ale

nie bylbym w stanie na nie odpowiadac,a to

przeciez nie w porzadku.

--------------------------

Dziś wypada tzw. „dzień czterech wiedźm”

na rynku amerykańskim. U nas 3-ch wiedzm)

Nazywany jest tak każdy trzeci piątek marca,

 czerwca, września  oraz grudnia.Co ciekawe 7

z ostatnich 8 dni „czterech wiedźm” kończyły

się wzrostami indeksu S&P 500 .Dodajmy ze

wczorajsza sesja w USA

dala najwiekszy wzrost Dow Jones od polowy

2011 roku.Niestety na GPW po wczorajszych

wzrostach nie ma juz ani sladu ,choc wiekszosc

gield w Europie rosnie.Polske wciaz widza przez

pryzmat powiazan handlowych z Rosja i poprzez

skutki rosyjskiego embarga,choc to nie ma wiekszego

sensu a Morgan Stanley ocenil wlasnie ,ze nasz

kraj jest akurat najmniej na te skutki wrazliwy.

Polscy rolnicy dostali wlasnie kolejne

wielkie pieniadze z Unii a do 2020 dostana ich jeszcze

wiecej i polska wies jest bogata jak nigdy w swej

historii.

W piatek o 9.50 czasu W-wy GPW niestety traci

coraz mocniej i nie bedzie rewelacji juz w tym roku,

jak napisalem to nie tak dawno.

--------------------08:19, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 24
| < Luty 2015 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
DZIEN NOC na wulkanie El Teide,Tenerife