Rozmaitosci

czwartek, 26 marca 2015

                                        Od 1 stycznia 2015 blog jest calkowicie nieczynny

05:49, credit-suisse , Rozmaitosci
Link

05:25, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
środa, 25 marca 2015

 

Propozycje wypłaty dywidendy w spółkach

 giełdowych z zysku osiągniętego w 2014 r.

 

SPÓŁKAzapowiedź dywidendyźródło inf.DDDW
ABCDATA 0,36 Zarząd    
ABPL do 20 proc. Zarząd    
ACAUTOGAZ 2,30 Rada Nadzorcza 2015-07-07 2015-07-22
ACTION 1,00 Zarząd    
AITON 0,12 Zarząd    
ALUMETAL 1,95 Zarząd 2015-04-22 2015-06-29
APATOR 0,50 Zarząd    
ASSECOBS 0,85 Rada Nadzorcza 2015-05-14 2015-06-01
ASSECOPOL 2,90 Rada Nadzorcza    
ASSECOSEE 0,40 Rada Nadzorcza    
ASSECOSLO 0,37 EUR Rada Nadzorcza 2015-04-08 2015-04-28
ASSECOSLO 0,10 EUR Rada Nadzorcza 2015-04-08 2015-06-05
AVIAAML 0,09 Zarząd    
BOGDANKA 60 proc. Zarząd    
BORYSZEW 0,10 Zarząd    
BUDIMEX 6,11 Zarząd 2015-05-08 2015-05-25
BZWBK 9,60 Zarząd 2015-05-08 2015-05-22
CCC 2-3 PLN Zarząd    
DANKS 50 proc. Zarząd    
DEKTRA 1,10 Zarząd    
DOMDEV 2,25 Zarząd 2015-06-18 2015-07-03
DUON 0,05 Zarząd    
EASTSIDE 0,17 po scaleniu akcji Zarząd    
EBC 0,20 Zarząd    
ELZAB 0,80 Zarząd    
ENEA 0,47 Rada Nadzorcza    
ENELMED 0,10 Zarząd 2015-06-10 2015-06-25
ENERGA 1,44 Rada Nadzorcza    
EUCO 2,68 Zarząd    
EXCELLENC 0,08 Zarząd    
EXOUPOS 0,77 Zarząd    
GPW 2,40 Zarząd    
HANDLOWY 7,43 Rada Nadzorcza 2015-07-06 2015-07-24
IFM 0,02 WZA 2015-03-27 2015-04-14
IMPEL 1,50 Zarząd 2015-04-30 2015-05-18
IMS 0,06 Zarząd    
INGBSK 4,00 Zarząd 2015-04-20 2015-05-05
IZOSTAL 0,07 Zarząd 2015-07-14 2015-08-03
KETY 10,70 Rada Nadzorcza    
KGHM 2,00 Rada Nadzorcza 2015-05-27 2015-06-18
KGHM 2,00 Rada Nadzorcza 2015-05-27 2015-10-19
KINOPOL 1,00 Zarząd    
KOMPUTRON 0,50 Zarząd    
KONSSTALI 1,50 Zarząd    
KRUK 1,50 Rada Nadzorcza    
LENA 0,30 Zarząd 2015-04-21 2015-05-19
LPP podobna jak za 2013 Zarząd    
MAGELLAN 1,85 Zarząd    
mBANK 17,00 Rada Nadzorcza 2015-05-29 2015-08-18
MCLOGIC 3,00 WZA 2015-03-10 2015-03-24
MENNICA jak za 2013 Zarząd    
MERCATOR 0,25 Zarząd    
MILLENNIUM 35-50 proc. Zarząd    
MINOX 0,01 Zarząd    
MNI 0,06 Zarząd    
MOL 50 mld HUF Rada Dyrektorów    
MOSTALZAB wysoka dywidenda Zarząd    
MWTRADE 1,02 Rada Nadzorcza 2015-04-23 2015-05-08
NEUCA 4,33 Zarząd    
OLYMPIC 0,10 EUR Zarząd 2015-05-01 2015-05-05
ORANGEPL 0,50 Zarząd 2015-06-25 2015-07-09
PANOVA jak za 2013 Zarząd    
PCM 3,61 Rada Nadzorcza 2015-04-17 2015-05-05
PEKAO 10,00 Zarząd    
PELION 2,00 Zarząd    
PGE 40-50% zysku grupy Zarząd    
PGNIG 0,16 Rada Nadzorcza 2015-07-15 2015-08-04
PKNORLEN 1,50 Zarząd 2015-06-16 2015-07-08
PKPCARGO 2,46 Zarząd    
POLWAX 1,22 Rada Nadzorcza 2015-05-22 2015-06-08
PRAGMAFA 1,56 Zarząd    
PRAGMAINK 1,00 Zarząd    
QUERCUS 0,46 PLN warunkowo Zarząd    
RADPOL 0,28 Zarząd    
RAWLPLUG 10,65 mln PLN Zarząd    
ROBYG 0,11 Zarząd    
ROPCZYCE 0,75 Zarząd 2015-04-30 2015-05-20
SEKO 0,32 Rada Nadzorcza    
SKARBIEC do 100 proc. Zarząd    
SONEL 0,50 Rada Nadzorcza    
STALPROFI 0,10 Zarząd 2015-07-15 2015-08-05
SYNTHOS 0,25 Zarząd    
TALANX 1,25 EUR Zarząd    
TALEX 1,80 Zarząd    
TAURONPE 0,15 Rada Nadzorcza 2015-07-22 2015-08-12
TESGAS 0,10 Zarząd    
TRANSPOL 0,16 Zarząd 2015-06-11 2015-06-26
UNICREDIT 0,12 EUR Rada Dyrektorów 2015-05-19 2015-06-05
WADEX 0,67 Rada Nadzorcza    
WAWEL 20,00 Zarząd 2015-05-18 2015-06-02
WDBBU 0,12 Zarząd    
VISTAL 0,30 Zarząd    
ZEPAK 0,80 Zarząd
 
14:10, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
poniedziałek, 23 marca 2015

DOM MAKLERSKI IDM SA

 Wyznaczenie dnia

referencyjnego oraz złożenie

 wniosku do Giełdy Papierów

 Wartościowych w sprawie

zawieszenia obrotu akcjami

 oraz wniosku do Krajowego

 Depozytu Papierów

 Wartościowych o

przeprowadzenie procesu

 scalenia akcji

Raport bieżący 13/2015

 

Zarząd IDM S.A. w up. układowej (dalej: IDMSA) informuje, iż w wykonaniu Uchwały

nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA z dnia 21 października 2014 r., zmienionej następnie Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA

z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia IDMSA z dnia 21 października 2014 r. w przedmiocie wyrażenia zgody

na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, w dniu 16 marca 2015 r. Zarząd IDMSA:

1) podjął uchwałę o wyznaczeniu dnia referencyjnego przypadającego na dzień

30 marca 2015 r.

Ponadto Zarząd IDMSA złożył do:

1) Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - wniosek o zawieszenie notowań akcji IDMSA w związku z planowanym scaleniem akcji w okresie od 24 marca 2015 r. do dnia 7 kwietnia 2015 r.;

2) Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. - wniosek o scalenie (połączenie) akcji IDMSA na dzień 7 kwietnia 2015 r.

 W związku z ustalonym przez IDMSA w porozumieniu z Giełdą Papierów Wartościowych oraz Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych harmonogramem procesu scalenia akcji, dzień scalenia akcji IDMSA ustalono na dzień 7 kwietnia 2015 r., a dzień wznowienia notowań akcji IDMSA po dniu scalenia na dzień 8 kwietnia 2015 r.

 Zarząd IDMSA stosownie do § 5 ust. 3 przywołanej wyżej Uchwały zwraca

się do akcjonariuszy IDMSA o sprawdzenie na rachunkach papierów wartościowych stanu posiadania akcji Spółki celem dostosowania posiadanej liczby akcji do parytetu wymiany tj.: 16:1.

===============================

17:26, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
niedziela, 22 marca 2015

 

Terminy posiedzeń RPP w 2015 r.
miesiącposiedzenia decyzyjne
dwudniowe
posiedzenie
jednodniowe
styczeń 13-14 20
luty 3-4 17
marzec 3-4 17
kwiecień 14-15 21
maj 5-6 19
czerwiec 2-3 16
lipiec 7-8 -
sierpień - 18
wrzesień 1-2 15
październik 5-6 20
listopad 3-4 17
grudzień 1-2 15
17:08, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
piątek, 20 marca 2015

BANK HANDLOWY

W WARSZAWIE SA

Opinia Rady Nadzorczej

 w sprawie wniosku

Zarządu dotyczącego

podziału zysku netto za

 2014 rok, ustalenia dnia

 dywidendy i terminu

 wypłaty dywidendy.

Raport bieżący 6/2015

 

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r., poz.133).

 Na posiedzeniu w dniu 20 marca 2015 roku Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A. ("Bank") podjęła uchwałę i pozytywnie zaopiniowała przedłożenie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wniosku Zarządu Banku w sprawie proponowanego podziału zysku netto za 2014 rok, w tym propozycji przeznaczenia na wypłatę dywidendy kwoty 970 800 828,00 zł, tj. 99,9% jednostkowego zysku netto, wynikającego z przyjętego przez Zarząd w dniu 10 marca 2015 roku i zaaprobowanego przez Radę Nadzorczą w dniu 20 marca 2015 roku rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Banku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 roku. Dywidenda ma mieć charakter pieniężny. Powyższa propozycja oznacza, że proponowana dywidenda przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosiłaby 7 złotych 43 grosze.

 Jednocześnie Rada Nadzorcza rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie terminu ustalenia prawa do dywidendy na dzień 6 lipca 2015 roku oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2015 roku.

 Propozycja Zarządu wraz z opinią Rady Nadzorczej zostanie przedłożona Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia uchwały.

======================

14:40, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
poniedziałek, 16 marca 2015

Tak jak przypuszczalem nie tak dawno w tej kolumnie.

Kurs jest wyciagniety do nieba,zapewne wlasnie

przez liczacych na powtorke z zeszlego roku.Niestety .

-dla odmiany Asseco Polska zaplaci sporo wiecej,bo

  2,90 zl.

- ABC DATA poda raport w czwartek,19 marca ale

   zarzad juz rekomenduje dywidende 0,36 zl a wiec

   taka jak ostatnia.To znacznie wyzej niz szacowano

   i przy aktualnej cenie daje to az + 10 % !!! ABC DATA

   jak widac to najlepsza maszyna dywidendowa; stala

   i powtarzalna.

-Bank Handlowy (tez polecalem tu wczesniej) duzo

  wiecej,bo 7,43 zl,co przy cenie w tym momencie daje

  + 7,1 %  (!)

ISBnews - Biznes
13 Mar 2015, 10:25
Warszawa, 13.03.2015 (ISBnews) – Analitycy Domu Inwestycyjnego Investors podniósł rekomendację dla Banku Handlowegodo "akumuluj" z "neutralnie" i cenę docelową akcji banku do 116 zł z 115 zł wcześniej, wynika z raportu datowanego na 13 marca.

Rekomendacja została wydana przy cenie 108 zł. W piątek ok. godz. 10:05 kurs akcji wynosił 107,40 zł po wzroście o 0,37% od ostatniego zamknięcia.

 Analitycy DI Investors podkreślają, że bank jest wolny od ekspozycji kredytowych w CHF i oferuje najlepszą w sektorze dywidendę.

 (ISBnews)

  Zarząd Banku zaproponował termin ustalenia prawa do dywidendy na dzień 6 lipca 2015 roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 24 lipca 2015 roku.

- GPW zgodnie z zeszloroczna zapowiedzia 2,40 zl

- Energa wlasnie podala mocno zwiekszona wartosc,

  bo zamiast proponowanej w zeszlym roku 1,25zl mamy

  az 1,44 zl,ale kurs w miedzyczasie tez mocno wyciagnieto.

  Mimo to mamy procentowo bardzo ladnie,bo + 6.07 %.

- 19 marca ABC Data poda swoj raport ,ale juz zapowiedziano

  znowu porzadna dywidende i bedzie to pomiedzy

  0,20 zl a 0,35 zl ,moim zdaniem.Ponadto MCI podalo,

  ze w tym roku NIE beda sie pozbywac akcji ABC daty,wiec

  to w koncu powinno ruszyc kurs do gory.

- KGHM zaledwie 4 zl i to potwierdza moj komentarz

   do rekomendacji gdzies tu w tej kolumnie,zeby KGHM

   sobie odpuscic.Jak pamietamy,ostatnio zaplacili 5 zl

   i to w 2-ch ratach.Teraz bedzie tez w 2-ch :dzien

   dywidendy to 27 maja ,1-a rata 18 czerwca a 2-ga

   19 pazdziernika.

- Tauron 0,15 zl a wiec mniej niz ostatnie 0,19 zl.Spolka

   ma przed soba wielkie inwestycje i nie liczylbym na

   jakiekolwiek znaczace wzrosty kursu.Dzien dywidendy

   to 22 lipca (przypomnialy sie zwiazkom dawne czasy ?!)

   a wyplaty 12 sierpnia.

- ostatnio wiele spolek podalo juz propozycje lub zapowiedzi

  dywidend,ale ja nie zajmuje sie spolkami malo plynnymi,

  zreszta to nie jest moje jedyne kryterium doboru ,o czym 

  tez juz kiedys pisalem.

  Informacje o dywidendach sa w wielu miejscach,tutaj 2-e

  przykladowe strony :

http://finanse.wp.pl/gielda-dywidendy.html?ticaid=114843

http://pulsinwestora.pb.pl/tag/27684,dywidendy

-------------------------

 

10:16, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
sobota, 14 marca 2015
Commodity1 Month Change12 Month ChangeYear to Date Change
Commodity Agricultural Raw Materials Index 0.87 % -5.78 % 0.87 %
Commodity Beverage Price Index 0.40 % 2.33 % 0.40 %
Commodity Price Index 5.51 % -33.83 % 5.51 %
Commodity Fuel (energy) Index 12.27 % -43.57 % 12.27 %
Commodity Food and Beverage Price Index -3.27 % -14.37 % -3.27 %
Commodity Food Price Index -3.71 % -16.11 % -3.71 %
Commodity Industrial Inputs Price Index -0.94 % -14.83 % -0.94 %
Commodity Metals Price Index -2.17 % -20.17 % -2.17 %
Commodity Non-Fuel Price Index -2.18 % -14.59 % -2.18 %
Crude Oil (petroleum), Price index 16.06 % -47.53 % 16.06 %
Coal, Australian thermal coal -1.13 % -19.51 % -1.13 %
Coal, South African export price 1.77 % -18.45 % 1.77 %
Crude Oil (petroleum) 15.76 % -47.60 % 15.76 %
Crude Oil (petroleum); Dated Brent 19.64 % -46.76 % 19.64 %
Crude Oil (petroleum); Dubai Fateh 21.17 % -46.49 % 21.17 %
Crude Oil (petroleum); West Texas Intermediate 6.55 % -49.63 % 6.55 %
Diesel 18.65 % -38.30 % 18.65 %
Gasoline 17.82 % -42.53 % 17.82 %
Heating Oil 15.90 % -38.81 % 15.90 %
Indonesian Liquified Natural Gas 0.00 % -10.91 % 0.00 %
Jet Fuel 17.31 % -40.81 % 17.31 %
Natural Gas -4.04 % -52.26 % -4.04 %
Propane 19.87 % -60.29 % 19.87 %
RBOB Gasoline 49.27 % -32.31 % 49.27 %
Russian Natural Gas -2.21 % -14.22 % -2.21 %
Cocoa beans 1.59 % -1.03 % 1.59 %
Coffee, Other Mild Arabicas -5.74 % 2.08 % -5.74 %
Coffee, Robusta 1.38 % 2.57 % 1.38 %
Tea 9.91 % 15.32 % 9.91 %
Barley -2.41 % -20.50 % -2.41 %
Canadian Wheat      
Maize (corn) -0.58 % -17.02 % -0.58 %
Rice -0.04 % -8.39 % -0.04 %
Soft Red Winter Wheat -5.02 % -15.01 % -5.02 %
Sorghum 2.76 % 5.43 % 2.76 %
Wheat -4.55 % -18.86 % -4.55 %
Bananas 6.06 % 2.19 % 6.06 %
Oranges -7.65 % -9.20 % -7.65 %
Beef -9.54 % 10.32 % -9.54 %
Poultry (chicken) -0.29 % 8.87 % -0.29 %
Lamb -4.42 % 0.29 % -4.42 %
Swine (pork) -15.29 % -28.38 % -15.29 %
Fish (salmon) -6.22 % -28.37 % -6.22 %
Shrimp 0.00 % -8.43 % 0.00 %
Sugar -3.65 % -14.09 % -3.65 %
Sugar, European import price 1.27 % -7.31 % 1.27 %
Sugar, U.S. import price -2.46 % 8.94 % -2.46 %
Coconut Oil 2.50 % -12.97 % 2.50 %
Fishmeal -6.52 % 22.31 % -6.52 %
Olive Oil, extra virgin 4.72 % -11.70 % 4.72 %
Palm Kernel Oil 5.28 % -16.64 % 5.28 %
Palm oil -1.13 % -21.80 % -1.13 %
Peanut Oil -1.80 % 4.83 % -1.80 %
Groundnuts (peanuts) 3.66 % -12.95 % 3.66 %
Rapeseed Oil -3.47 % -23.32 % -3.47 %
Soybean Meal -1.26 % -25.05 % -1.26 %
Soybean Oil -1.40 % -20.11 % -1.40 %
Soybeans -0.75 % -26.58 % -0.75 %
Sunflower oil -4.35 % -15.52 % -4.35 %
Coarse Wool -0.77 % -17.89 % -0.77 %
Copra 3.93 % -13.22 % 3.93 %
Cotton 3.70 % -25.74 % 3.70 %
Fine Wool -2.08 % -15.24 % -2.08 %
Hard Logs 0.00 % -14.54 % 0.00 %
Hard Sawnwood 1.03 % -7.43 % 1.03 %
Hides 0.00 % 1.64 % 0.00 %
Plywood -0.24 % -14.03 % -0.24 %
Rubber 9.33 % -15.69 % 9.33 %
Soft Logs 0.00 % -3.16 % 0.00 %
Soft Sawnwood 0.00 % 3.44 % 0.00 %
Wood Pulp 0.00 % 0.55 % 0.00 %
Aluminum 0.17 % 7.24 % 0.17 %
Cold-rolled steel      
Copper, grade A cathode -1.74 % -19.86 % -1.74 %
Gold -1.89 % -5.58 % -1.89 %
Hot-rolled steel      
Iron Ore -6.97 % -48.35 % -6.97 %
Lead -2.58 % -14.82 % -2.58 %
Nickel -1.85 % 2.61 % -1.85 %
Rebar      
Silver -2.61 % -19.47 % -2.61 %
Steel wire rod      
Tin -6.27 % -20.10 % -6.27 %
Uranium 5.61 % 7.06 % 5.61 %
Zinc -0.72 % 3.11 % -0.72 %
DAP fertilizer 1.01 % -1.10 % 1.01 %
Potassium Chloride -0.07 % -1.45 % -0.07 %
Rock Phosphate 0.00 % 11.65 % 0.00 %
Triple Superphosphate 0.00 % 3.23 % 0.00 %
Urea -6.95 % -13.69 % -6.95 %

 

15:31, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
piątek, 13 lutego 2015

 

Poniżej przedstawiamy zestawienie

 rekomendacji biur maklerskich dla

 spółek na GPW. Z obliczeń PAP

 wynika, że 47,8 proc. stanowią

 zalecenia pozytywne, 32,5 proc.

 – neutralne, a 19,7 proc. –

 negatywne. Najwięcej pozytywnych

 zaleceń mają spółki elektromaszynowe

, deweloperzy, firmy paliwowe i mediowe.

 Uwzględniając sektory mające powyżej 15 rekomendacji, największy odsetek pozytywnych zaleceń ("przeważaj", "kupuj", "akumuluj") przypada na sektor elektromaszynowy (62,5 proc.) i deweloperski (59,4 proc.). W większości pozytywnie rekomendowane są także spółki branży paliwowej i mediowej, gdzie w obu przypadkach pozytywne rekomendacje stanowią 59,1 proc. ich ogółu.

 Wśród spółek sektora elektromaszynowego najwięcej pozytywnych rekomendacji ma Famur (3). Na plus w sektorze deweloperskim wyróżniają się Robyg (5) i Echo Investment (4). W branży rafineryjnej z kolei PKN Orlen (5) i PGNiG (4) są znacznie wyżej oceniane niż Lotos, którego nie rekomendowało pozytywnie żadne biuro maklerskie w ciągu ostatnich czterech miesięcy. Uwagę analityków z kolei zwróciła spółka Duon, której akcje zalecają kupić trzy biura maklerskie.

 Przygotowane przez PAP zestawienie pokazuje, że najwięcej rekomendacji maklerskich (76, czyli 18,8 proc.) wydawanych jest dla sektora bankowego, gdzie największy odsetek (39,4 proc.) stanowią rekomendacje neutralne ("równoważ", "neutralnie", "trzymaj"). W obrębie tego sektora najwięcej zaleceń otrzymały BZ WBK (14), Pekao (10) i PKO BP (10), z czego ten ostatni bank otrzymał najwięcej rekomendacji pozytywnych, BZ WBK neutralnych, a Pekao negatywnych ("niedoważaj", "sprzedaj", "redukuj").

 Na kolejnych miejscach pod względem łącznej liczby zaleceń są spółki handlu detalicznego (47) oraz sektor energetyczny (36). W tym pierwszym podział rekomendacji jest zrównoważony, w energetyce natomiast lekko przeważają rekomendacje neutralne.

 Największy potencjał do wzrostu cen akcji, porównując średnią cenę docelową do kursu zamknięcia z 9 lutego, wykazują SMT (220,3 proc.), Altus TFI (202,08 proc.) i Rank Progress (160,3 proc.). W przypadku SMT i Rank Progressu potencjał został obliczony w oparciu o jedną rekomendację, natomiast w przypadku Altusa TFI w oparciu o dwie.

 Poniżej przedstawiamy zestawienie rekomendacji zarówno dla spółek, jak i dla całych sektorów z podziałem na rekomendacje pozytywne, neutralne i negatywne. Tabela zawiera także średnią cenę docelową obliczoną na podstawie oczekiwań biur maklerskich oraz potencjał do wzrostu kursu (w odniesienie do zamknięcia notowań 9 lutego). Zestawienie obejmuje okres od października 2014 roku.

Sektor/spółka Pozytywne Neutralne Negatywne Średnia cena Potencjał
BANKOWY 23 (30,3 proc.) 30 (39,4 proc.) 23 (30,3 proc.) docelowa zmiany
ALIOR 2 3 3 82,8 zł -1,3%
Bank BPH 1 0 0 65,0 zł 44,2%
BZ WBK 0 9 5 365,1 zł 10,6%
GETIN NOBLE BANK 2 1 1 2,2 zł 18,4%
HANDLOWY 1 2 2 109,1 zł -2,4%
ING BANK ŚLĄSKI 4 1 2 125,6 zł -7,6%
mBank 3 4 3 489,3 zł 13,3%
Millennium 3 3 1 8,4 zł 18,6%
Pekao 1 4 5 177,5 zł -6,6%
PKO BP 6 3 1 40,3 zł 20,9%
HANDEL DETALICZNY 19 (40,4 proc.) 12 (25,5 proc.) 16 (34,1 proc.)    
Alma 0 0 1 16,6 zł 18,2%
Bytom 1 0 0 2,1 zł 24,3%
CCC 4 3 1 152,8 zł -3,3%
Emperia 3 1 0 66,1 zł 22,5%
Eurocash 2 5 5 36,4 zł -3,7%
Eurotel 1 0 0 16,5 zł 17,9%
Gino Rossi 2 0 0 4,3 zł 28,0%
LPP 1 3 9 7 820,0 zł 2,4%
Monnari 2 0 0 15,5 zł 15,1%
Tell 1 0 0 16,2 zł 54,9%
Vistula 1 0 0 2,2 zł 8,4%
Wojas 1 0 0 10,8 zł 20,7%
ENERGETYCZNY 11 (30,6 proc.) 15 (41,7 proc.) 10 (27,7 proc.)    
CEZ 0 1 5 82,4 zł -7,6%
Enea 4 1 0 18,4 zł 10,4%
Energa 2 5 0 24,6 zł 13,2%
PGE 2 4 2 21,5 zł 12,1%
Tauron 2 4 2 5,3 zł 7,0%
ZE PAK 1 0 1 32,9 zł 25,1%
DEWELOPERSKI 19 (59,4 proc.) 8 (25 proc.) 5 (15, proc.)    
CP Group 2 0 0 6,8 zł 72,3%
Dom Development 2 1 3 48,5 zł 1,2%
Echo Investment 4 2 0 7,5 zł 13,4%
GTC 2 1 2 5,9 zł 28,5%
LC Corp 1 0 0 2,1 zł 14,5%
Marvipol 2 0 0 10,3 zł 42,4%
Rank Progress 0 1 0 5,7 zł 160,3%
Robyg 5 0 0 2,7 zł 23,4%
Ronson 0 2 0 1,6 zł 18,1%
PHN 1 1 0 28,5 zł 17,7%
PALIWOWY 13 (59,1 proc.) 5 (22,7 proc.) 4 (18,2 proc.)    
Lotos 0 4 0 26,9 zł 9,7%
PGNiG 4 0 2 4,6 zł 4,7%
PKN Orlen 5 0 1 52,2 zł -5,0%
Duon 3 0 0 2,8 zł 35,5%
MOL 1 1 1 11.726,7 HUF -
MEDIA 13 (59,1 proc.) 8 (36,4 proc.) 1 (4,5 proc.)    
Agora 3 2 0 10,1 zł 9,9%
ATM 0 1 0 3,6 zł 16,0%
Comperia 1 0 0 30,0 zł 53,9%
Cyfrowy Polsat 2 2 1 26,7 zł 12,0%
Global City 2 0 0 48,1 zł 15,6%
Kino Polska 1 0 0 14,5 zł 16,6%
SMT 1 0 0 40,0 zł 220,3%
TVN 3 3 0 17,6 zł 1,4%
SUROWCOWY 6 (28,6 proc.) 7 (33,3 proc.) 8 (38,1 proc.)    
JSW 1 2 6 21,7 zł -1,0%
KGHM 1 4 1 116,5 zł 3,2%
LW Bogdanka 4 1 1 118,6 zł 24,1%
CHEMIA 8 (47,1 proc.) 4 (23,5 proc.) 5 (29,4 proc.)    
Azoty 0 0 3 56,1 zł -21,2%
Ciech 3 1 1 46,1 zł -6,9%
Mercator 1 0 0 15,2 zł 11,3%
Police 0 1 0 19,5 zł -3,5%
Polwax 1 0 0 24,2 zł 36,3%
Puławy 1 0 0 195,6 zł 38,2%
Sanok 1 0 0 65,0 zł 20,6%
Synthos 1 2 1 4,4 zł 0,2%
ELEKTROMASZYNOWY 10 (62,5 proc.) 6 (37,5 proc.) 0    
Amica 2 0 0 147,5 zł 34,2%
Apator 1 2 0 40,6 zł 14,3%
Aplisens 1 1 0 15,4 zł 27,8%
Famur 3 0 0 4,4 zł 29,5%
Introl 1 0 0 10,2 zł 6,8%
Kopex 0 2 0 11,5 zł 7,4%
Relpol 1 0 0 7,3 zł 19,1%
Sonel 1 0 0 10,1 zł 27,0%
ZPUE 0 1 0 345,0 zł 24,1%
TELEKOMUNIKACJA 2 (14,3 proc.) 9 (64,3 proc.) 3 (21,4 proc.)    
Midas 1 0 0 1,4 zł 135,6%
Netia 0 4 1 5,7 zł -3,1%
Orange Polska 1 5 2 9,2 zł 3,3%
BUDOWLANY 9 (75 proc.) 2 (16,7 proc.) 1 (8,3 proc.)    
Budimex 3 0 0 166,3 zł 5,5%
Elektrobudowa 2 0 1 93,9 zł -3,2%
Erbud 0 1 0 26,0 zł -5,8%
PANova 1 0 0 19,1 zł 29,7%
Pozbud 1 0 0 7,7 zł 71,5%
Trakcja 1 1 0 9,5 zł 3,8%
Unibep 1 0 0 9,7 zł 11,4%
FARMACEUTYKA I MEDYCYNA 8 (72,7 proc.) 3 (27,3 proc.) 0    
Pelion 2 2 0 85,1 zł -4,1%
Neuca 3 0 0 328,7 zł 24,0%
Pegas 1 1 0 676 CZK -
Medicalgorithmics 1 0 0 288,0 zł 30,9%
Enelmed 1 0 0 13,3 zł 13,2%
SPOŻYWCZY 6 (54,5 proc.) 3 (27,3 proc.) 2 (18,2 proc.)    
Astarta 1 0 0 -  
Colian 1 0 0 4,3 zł 19,1%
Duda 0 1 0 7,3 zł 1,0%
Kernel 1 1 0 31,0 zł 5,1%
Otmuchów 2 0 0 10,6 zł 26,0%
Ovostar 0 1 0 80,0 zł 14,1%
Wawel 0 0 2 913,0 zł -8,4%
Tarczyński 1 0 0 15,0 zł 9,4%
INFORMATYKA 6 (60 proc.) 4 (40 proc.) 0    
Asseco Business 1 0 0 15,0 zł 10,3%
Asseco Poland 2 2 0 58,1 zł 7,4%
Asseco SEE 1 0 0 9,5 zł 11,1%
CD Projekt 0 1 0 17,5 zł 8,3%
CI Games 0 1 0 9,3 zł 15,0%
Livechat 1 0 0 28,8 zł -12,2%
Sygnity 1 0 0 23,8 zł 69,6%
INNE USŁUGI 7 (70 proc.) 3 (30 proc.) 0    
Arteria 0 0 0 23,8 zł 48,0%
Work service 1 2 0 19,5 zł -1,6%
PKP Cargo 5 1 0 99,3 zł 12,9%
Synektik 1 0 0 32,5 zł 80,6%
HANDEL HURTOWY 5 (55,5 proc.) 4 (44,5 proc.) 0    
AB 2 0 0 42,5 zł 16,7%
ABC Data 0 2 0 3,9 zł 17,0%
Inter Cars 0 1 0 190,9 zł -10,1%
Farmacol 3 1 0 59,6 zł 8,8%
PRZEMYSŁ DRZEWNY 3 (33,3 proc.) 3 (33,3 proc.) 3 (33,3 proc.)    
Forte 1 2 2 53,7 zł 3,9%
Grajewo 1 1 1 31,7 zł 15,8%
Paged 1 0 0 60,3 zł 22,0%
MATERIAŁY BUDOWLANE 6 (75 proc.) 1 (12,5 proc.) 1 (12,5 proc.)    
Decora 1 0 0 9,3 zł 59,7%
Ferro 2 0 0 12,8 zł 27,7%
Śnieżka 1 0 0 43,5 zł 4,0%
Mercor 1 1 0 9,3 zł 1,1%
Rovese 0 0 1 1,4 zł -2,8%
Vistal 1 0 0 16,4 zł 63,8%
PRZEMYSŁ METALOWY 5 (71,4 proc.) 2 (28,6 proc.) 0    
Alumetal 1 0 0 47,6 zł 2,6%
Kęty 2 2 0 299,0 zł 5,3%
Rawlplug 1 0 0 10,2 zł 57,2%
Zetkama 1 0 0 75,5 zł 9,9%
INNY PRZEMYSŁ 5 (71,4 proc.) 2 (28,6 proc.) 0    
Arctic 0 1 0 3,8 zł -20,0%
Benefit 1 0 0 363,0 zł 16,5%
Elemental 1 0 0 4,2 zł 23,9%
Fortuna 2 0 0 141 CZK -
Impel 1 0 0 36,8 zł 20,9%
Integer 0 1 0 232,0 zł 41,5%
RYNEK KAPITAŁOWY 5 (71,4 proc.) 2 (28,6 proc.) 0    
Altus TFI 2 0 0 28,8 zł 202,8%
GPW 1 1 0 49,5 zł 5,3%
Quercus 1 1 0 6,6 zł 6,8%
Skarbiec 1 0 0 53,0 zł 39,5%
HOTELE I RESTAURACJE 5 (100 proc.) 0 0    
Amrest 2 0 0 118,7 zł 5,8%
Orbis 2 0 0 45,7 zł 7,9%
Rainbow 1 0 0 22,1 zł 20,4%
TWORZYWA SZTUCZNE 4 (80 proc.) 1 (20 proc.) 0    
Ergis 2 0 0 4,7 zł 7,6%
Radpol 1 1 0 10,9 zł 40,1%
Suwary 1 0 0 16,3 zł 21,6%
FINANSE 3 (75 proc.) 0 1 (25 proc.)    
DTP 0 0 0 6,9 zł 73,4%
Kruk 1 0 0 143,1 zł 20,5%
Magellan 1 0 0 82,8 zł 20,7%
Open Finance 1 0 1 5,5 zł 99,6%
UBEZPIECZENIA 0 3 (100 proc.) 0    
PZU 0 3 2 495,7 zł 0,7%
Łączna liczba pozytywne neutralne negatywne -- --
421 201 137 83 -- --
Udział procentowy pozytywne neutralne negatywne -- --
  47,8 proc. 32,5 proc. 19,7 proc. -- --

 Uzupelnie szybko dla :

-ABC DATA ma przed soba wyplate dywidendy.Przy

 obecnej cenie bedzie to ponad + 10 % !!!! Ponadto

patrzac na cene z ubieglego szczytu widac,ze spolka

ma ogromny potencjal wzrostu.Mozna wiec kupic

i wyjsc przed dywidenda zabierajac wielki zarobek,

albo zabrac wysoka dywidende i zaryzykowac,

ze kurs szybko odbije po odcieciu,jak to sie ostatnio

dzieje.

-Handlowy wyplaci podobna dywidende jak ostatnio;

 przy obecnej cenie da to + 7-8 %  !!! Ponadto sadze

inaczej niz autorzy opracownia,ze bank ma przed

soba duzy zakres wzrostu a obecnie jest w dojrzalym

trendzie spadkowym ,w fazie akumulacji a wiec przed

powrotem do wzrostow.(choc jeszcze moze byc troche

nizej )Rekomendacje dla dywidendy

 zarzad ma podac przed 20 marca a decyzja

 bedzie  w 3-m tygodniu marca czyli zaraz potem.

-Budimex ma znowu wyplacic caly zysk na dywidende,

ale nie bedzie to tyle co  ostatnio.Ponadto od tamtej

pory spolka BARDZO urosla,co zreszta przewidywalem

wiele razy na blogu i jej cena obecnie sprawia,ze stopa

dywidendy zapewne siegnie moze + 5 % lub niewiele

wiecej.

---------------------

 --------------------------------

 

09:23, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
środa, 11 lutego 2015

Hipotezę o możliwej kontynuacji wzrostów wspierają aktualne pozycje cykliczne dla spółek wchodzących w skład indeksu WIG20. Zdecydowana większość spółek znajduje się w fazie akumulacji oraz w fazie wczesnego trendu wzrostowego. Sytuacja zatem wygląda jeszcze lepiej niż przed tygodniem. Spółkami, które są już w fazach zaawansowanych trendów wzrostowych są PKNORLEN, PZU oraz ASSECOPOL. W przypadku wszystkich trzech spółek klasyczna analiza techniczna nie generuje jeszcze sygnałów sprzedaży. PKNORLEN zresztą znajduje się w fazie dystrybucji przed dłuższy czas. Rynek czeka w przypadku tej spółki na bardzo dobre wyniki finansowe, po tym jak spółka opublikowała informację o korzyściach wynikających ze spadku cen ropy naftowej  i zdecydowanej poprawie marż rafineryjnych. Wiele zależy od zachowania się PKOBP oraz KGHM, które znacznie ważą w WIG20 i były głównymi hamulcowymi wzrostu. Szczególnie na KGHM rysuje się interesująca formacja odwrócenia trendu. Wiele w tym przypadku zależy od tego, czy próba odreagowania spadków cen miedzi  znajdzie swoją kontynuację.

------------------------------

11:47, credit-suisse , Rozmaitosci
Link
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 24
| < Marzec 2015 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
DZIEN NOC na wulkanie El Teide,Tenerife